Pagina Belangrijke informatie/website disclaimer 

Bedrijfsinformatie 

Claudia@work, te Amsterdam 

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag, vanaf 09.00 uur tot 17.30 uur 

Claudia@work is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34271505. 

Beroepscode voor loopbaan, life & outplacement coaching 

Claudia@work is aangesloten bij het NOLOC, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Wij volgen bij onze beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Hierin staan de regels over onze professionaliteit opgenomen voor onze loopbaan, life en outplacement coaching trajecten. U kunt de NOLOC beroepscode hier vinden. 

Klachtenregeling loopbaan, life & outplacement coaching 

Claudia@work heeft een gepubliceerde klachtenprocedure voor onze loopbaan, life en outplacement coaching en behandelt een klacht over onze coaching in overeenstemming met de klachtenprocedure van het NOLOC. De klachtenprocedure voor coaching trajecten is beschikbaar op www.claudiaatwork.nl/klachten/

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Claudia@work. 

Klachten ingediend bij Claudia@work worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Claudia@work binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u (tenminste binnen 4 weken) een meer gedetailleerd antwoord kunt verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan u bij Noloc een klacht indienen, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld. Wij vragen u altijd eerst contact op te nemen met Claudia@work met betrekking tot eventuele klachten. 

Een klacht schort de verplichtingen van Claudia@work niet op, tenzij Claudia@work schriftelijk anders aangeeft. 

Indien een klacht gegrond bevonden wordt door Claudia@work, zal Claudia@work eventuele gebreken in haar dienst(en) verhelpen in overeenstemming met de tussen ons gesloten overeenkomst. 

Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden van Claudia@work zijn van toepassing op alle diensten van Claudia@work. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan gratis worden aangevraagd of geraadpleegd op https://www.claudiaatwork.nl/algemene-voorwaarden/. U kunt altijd een PDF-versie van de algemene voorwaarden downloaden door hier te klikken. 

Voordat we met onze diensten beginnen, zullen we ook een kopie van de algemene voorwaarden bij onze offerte verstrekken of wij vragen u de algemene voorwaarden te accepteren voordat u online een aankoop doet. 

We verwijzen naar onze algemene voorwaarden voor meer informatie over de soorten diensten, vergoedingen, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht en forumkeuze. Elke dienst die we aanbieden wordt beschreven op onze website of in de offerte die we hebben verstrekt voor aanvaarding van de opdracht. 

Publiekelijk toegankelijke informatie op onze website is geen persoonlijk advies 

De publiekelijk toegankelijke informatie op de website van Claudia@work is niet bedoeld als (persoonlijk) advies of uitleg over uw specifieke positie als werknemer of werkgever, en/of de loopbaankansen of risico’s voor uw specifieke geval. 

Links naar Claudia@work websites 

Claudia@work ziet graag dat u een link opneemt naar onze website. Als u een link naar website maakt, ontvangt u een niet-exclusieve, royaltyvrije sub licentie voor het Claudia@work- merk dat eigendom is van Claudia@work en alleen kan worden gebruikt om een onderstreepte, tekstuele link van uw website te bieden naar onze website www.claudiaatwork.nl. Geen ander gebruik van het merk, de namen of het logo van Claudia@work is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Claudia@work. 

De aangeboden koppeling moet verwijzen naar een volledige versie van een pagina en niet rechtstreeks verwijzen naar een afbeelding of bestand dat wordt gehost op de Claudia@work-website, gegevensapplicatie of app. Het is niet toegestaan om Claudia@work-pagina’s of delen van de services, gegevens of apps te framen, zodat ze worden omringd door andermans werk, marketing materiaal of branding. 

We behouden ons het recht voor om elke link, afbeelding, video of ander bestand en/of code op Claudia@work websites te wijzigen, te vervangen of te verwijderen (zonder u hiervan op de hoogte te stellen) en/of de mogelijkheid om te linken om Claudia@work websites, data of bestanden te beperken . 

Links van Claudia@work websites 

Op de websites en/of sociale media kunnen er links zijn naar andere niet-Claudia@work websites. We hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor deze websites of bronnen. Wij sponsoren geen websites van derden en doen geen aanbevelingen over de inhoud, bestanden of voorwaarden van websites van derden. Het opnemen van een link betekent niet dat de inhoud van websites van derden wordt goedgekeurd. 

Beschikbaarheid van de websites 

U kunt mogelijk de websites (a) niet gebruiken of gebruiken tijdens geplande downtime voor upgrades en onderhoud aan de websites en/of dienst(en), of (b) tijdens enige onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, zoals, maar niet beperkt tot overheidshandelingen, natuurrampen, pandemie, oorlog, terreurdaden of burgerlijke onrust, technische storingen buiten onze redelijke controle, of handelingen verricht door derden, inclusief maar niet beperkt tot, denial of service-aanvallen. Claudia@work gebruikt commercieel redelijke inspanningen om geplande downtime in te plannen voor weekenden en daluren (tijdszone Amsterdam). 

Claudia@work behoudt zich het recht voor technische beveiligings- en beschermingsmaatregelen op te nemen in de websites en de toegang tot de websites tijdelijk te beperken of te blokkeren om de integriteit en veiligheid van onze systemen en gegevens te waarborgen. Het is u niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen. 

Claudia@work garandeert niet dat de websites zonder onderbrekingen zullen werken of zonder onderbreking beschikbaar zijn, of blijven. Claudia@work kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de websites. 

We kunnen onze websites, en/of de daarop aangeboden diensten beperken, wijzigen of stopzetten, bijvoorbeeld om commerciële redenen. Wij kunnen uw toegang tot een deel of alle websites, naar eigen goeddunken op elk gewenst moment blokkeren, beperken, ongeschikt maken, uitstellen of beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing of verplichting jegens u. 

Privacy beleid 

Claudia@work behandelt persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. U kunt lezen hoe we dit doen in ons Privacy beleid. Ons Privacy beleid is van toepassing op het gebruik van onze Websites en/of dienst(en). U kunt ze vinden op https://www.claudiaatwork.nl/privacy-beleid/

Klik hier voor onze cookie verklaring voor meer informatie over welke cookies op uw computer worden ingesteld terwijl u de website bezoekt en hoe u ze kunt beheren of verwijderen. 

Intellectueel eigendom 

Alle rechten van intellectueel eigendom op de website blijven bij Claudia@work of haar licentiegevers berusten.