Caudia@Work is aangesloten bij het NOLOC en heeft een gepubliceerde klachtenprocedure voor loopbaan, life- en outplacement coaching en behandelt een klacht over loopbaan, life en outplacement coaching in overeenstemming met de klachtenprocedure van het NOLOC. De klachtenprocedure is beschikbaar op de site van Noloc.

U dient altijd eerst contact op te nemen met Claudia@work met betrekking tot eventuele klachten over loopbaan, life en outplacement coaching. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan Opdrachtgever bij Noloc een klacht indienen, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld.