coaching voor werkgevers

Coaching zorgt ervoor dat medewerkers hun talenten en capaciteiten optimaal benutten. Dat ze zo gezond mogelijk leren omgaan met werkdruk en goed op hun plek zijn én blijven in de organisatie.

Wanneer is coaching geschikt?

Ontwikkelvragen

Een medewerker wil graag verder groeien binnen de organisatie maar moet daarvoor nog bepaalde competenties of talenten verder ontwikkelen. Binnen iedere organisatie liggen kansen om de match tussen werkgever en werknemer te verbeteren. Ook wanneer medewerkers helemaal op hun plek lijken te zijn is het niet verkeerd om eens goed te kijken of dit ook echt zo is. Een gemotiveerdere werknemer zorgt voor betere output en samenwerking.

Uitdagingen in het werk (verzuimpreventie en vitaliteit)

Wanneer een medewerker last heeft van stressklachten en beter wil leren omgaan met werkdruk of ter voorkoming van verzuim. Of iemand heeft moeite met het in balans houden van verschillende rollen en eens met een coach wil kijken naar de indeling werk en privé (vitaliteit). Maar ook als een medewerker zich meer wil durven uitspreken (zelfvertrouwen & assertiviteit).

Conflictsituatie of verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer de samenwerking niet goed loopt met een medewerker is het prettig om eens met een coach te onderzoeken wat de patronen zijn en hoe je daar samen verandering in kunt brengen. Ook maakt coaching en loopbaanbegeleiding onderdeel uit van mijn outplacementtrajecten, mocht blijken dat afscheid nemen de beste optie is.

Wat coaching oplevert 

Coaching levert niet alleen beter werk op voor je medewerker, maar ook voor jou als werkgever. De belangrijkste voordelen: 

  • Werknemers krijgen inzicht in hun kwaliteiten en leren hun talenten beter in te zetten. Als werkgever krijg je beter inzicht in de toegevoegde waarde van je medewerkers
  • Goed zorgen voor de persoonlijke balans en ontwikkeling van je medewerkers helpt uitval voorkomen
  • Je krijgt inzicht in wat medewerkers tegenhoudt in hun ontwikkeling en hoe je ze daarbij kunt ondersteunen
  • Werknemerstevredenheid stijgt omdat zij zich gehoord en gesteund voelen. Ze ontwikkelen nieuwe manieren om met uitdagingen om te gaan
  • Werknemers worden pro-actiever en zelfverzekerder en geven het sneller aan wanneer uitdagingen ervaren. Zo kan je met ze meedenken en talent aan boord houden

Hoe ziet een coachingstraject eruit? 

De duur en het karakter varieert. Ik richt trajecten specifiek in op de situatie en behoeften van de medewerker of van jou als werkgever. Onderin mijn website zie je mijn certificeringen en gevolgde opleidingen.

Intake & coachvraag

Het belangrijkste onderdeel van de coaching is het formuleren van een goede coachvraag. Deze vraag is namelijk het uitgangspunt van het gehele coachingstraject. Op basis van de intake stel ik een plan en offerte op.

Gesprekken, tools en methoden 

Tijdens individuele sessies werken we aan het bereiken van de doelen van de coachee. Dat doe ik in de vorm van gesprekken en oefeningen vanuit diverse werkvormen als Loopbaancoaching, Natuurcoaching, Lichaamsgerichte therapie, Wandelcoaching, Psych-K®,  NLP, Ademhalingsoefeningen, Mindfulness, Transactionele Analyse (TA), Positieve Psychologie, Associatieve Technieken, The Work (Byron Katie), Kernkwadranten en Communicatiestijlen.

Hoe lang duurt coaching?

Een traject bestaat gemiddeld uit 6 sessies

Wat kost het?

Een uur kost € 115,00 per uur (excl. BTW)
Een sessie duurt maximaal 1,5 uur